Loading...

Gedragsverandering.
Procesinzicht en motiverende gesprekstools.

Een open veiligheidscultuur draagt bij aan het verbeteren van kwaliteit en veiligheid in de zorg. MEDD levert inzichten in gewenst en ongewenst gedrag die mensen motiveren om trots te zijn op wat goed gaat binnen hun werkproces en gericht actie te nemen waar verbeterd moet worden. Onze visualisaties en Serious Games nodigen uit tot een gesprek en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. 

ZORGINSTELLING: "MEDD gaat op zoek naar de kernvraag en het antwoord op ons probleem. Hierdoor is er een design ontwikkeld dat ons verder helpt dan we hadden durven dromen. Wij hebben een visualisatie gekregen welke uitnodigt tot een gesprek. | MedTech bedrijf: "MEDD schept duidelijkheid en draagvlak bij prospectieve risicoanalyse van het gebruik rondom de tillift bij het MST Enschede”. | CONSULTANCY: "De trainingskaart biedt een praktische meerwaarde aan ons bestand van meer dan 200 Nederlandse klanten." | KENNISINSTELLING: "MEDD heeft ons uitermate zorgvuldig ondersteunt bij het doen van gebruiksgericht onderzoek op het gebied van eHealth”. | GEÏNTEGREERDE 1STE LIJNSZORG: "Naast een inhoudelijk sterk onderzoek vond ik het erg prettig dat het procesmatig denken gevisualiseerd werd op allerlei nieuwe manieren. Dit gaf nieuwe inzichten.” | ZORGINSTELLING: "MEDD is altijd op zoek naar manieren om MET professionals op toegankelijke en motiverende manieren bij te dragen aan verbeteren en kwaliteitsbewustzijn."

Design Research

Risico-communicatie

Visualisaties

Design Research
Patient Journey als bouwsteen voor mensgericht verbeteren.

Er moet iets binnen uw huidige situatie veranderen, maar wat? En hoe maakt u dat concreet? Het antwoord schuilt in uzelf. U als praktijkdeskundige. Met elkaar als team. Ons advies: breng uw gebruikersbehoeften in kaart. Design Research helpt hierbij.

Design Research maakt inzichtelijk wat gebruikers werkelijk nodig hebben om uiteindelijk een betere situatie te kunnen creëren.

Onze heldere inzichten zijn direct binnen uw praktijksituatie te gebruiken voor communicatie doeleinden, het definiëren van kansen en het definitief maken van teamgerichte verbeteracties.

De 'reis van de patiënt' vormt binnen MEDD de basis om de huidige situatie en gebruikersbehoefte goed te kunnen begrijpen. Daarnaast maken we gebruik van kwalitatieve methodes als stakeholder mapping en dagboekonderzoek. 

Laat u inspireren door ons dagboekonderzoek in de Geboortezorg

Risico-communicatie
Risico’s begrijpelijk en bespreekbaar maken

Wanneer medische hulpmiddelen niet intuïtief in gebruik zijn, zal de veiligheid en doelmatigheid van het product in gevaar komen. MEDD helpt zorginstellingen en MedTech bedrijven met het begrijpelijk en bespreekbaar maken van veiligheidsrisico's. Wij integreren hierbij Human-centered Design methodes met bewezen risico-analyse methodes.

Wij verbinden praktijkdeskundigen uit de zorg en techniek om met elkaar te leren en delen wat goed gaat en welke risico's gezamenlijk aangepakt moeten worden. Onze creatieve aanpak zorgt ervoor dat mensen (opnieuw) het gesprek aangaan over thema's als risico-management en cultuur en gedrag.

Benieuwd hoe wij een risico-analyse in de gezondheidszorg aanpakken? Laat u inspireren door onze aanpak!

BowTie-methode

Een BowTie-diagram is een mooi voorbeeld van een visueel eindresultaat wat een dialoog mogelijk maakt. Zowel gedrags-, technische- en organisatorische maatregelen (barrières) worden in kaart gebracht.

De maatregelen voor menselijk gedrag zijn het ingewikkeldst. Of mensen het gewenste gedrag overnemen, hangt in de eerste plaats af van een intentie of motivatie voor het gedrag. Zelfs als de intentie en motivatie er zijn, kunnen gebrek aan kennis, vaardigheden of gewoonten in de weg staan van het daadwerkelijk vertonen van het gewenste gedrag.

Laat u inspireren door onze risico-analyse aanpak van een passieve tillift

Visualisaties
Ontwerp van praatplaten, infographics en gebruiksvriendelijke leerinstrumenten.

MEDD levert creatieve eindoplossingen die uitnodigen tot een gesprek en positief bijdragen aan gedragsverandering. De visualisaties geven u nieuwe inzichten en vergroten uw risicobewustzijn.

Laat u inspireren door onze MEDD Toolbox met (kosteloze) zelfevaluatie tools en Serious Games.

De combinatie van beeld en tekst maakt uw (online) document uitnodigend in gebruik en bevordert de communicatie met uw patiënten, medewerkers en stakeholders.

Goed ontworpen processen helpen bij gedragsverandering.

Middels een creatieve workshopsessie brengen we samen met uw medewerkers, patiënten en naasten het betreffende zorgproces of 'reis van de patiënt' in kaart. Deze co-creatie aanpak verhoogt het draagvlak van uw procesbetrokkenen en verbetert de daadwerkelijke naleving van de processen door uw eindgebruikers.

Laat u inspireren door onze inzet van gedragsontwerp in het HagaZiekenhuis

Ons werk

Neem contact met ons op