Loading...

Veilig en plezierig werken.
Intuïtieve, gedragen oplossingen.

Technologie kan veel, maar de zorgsector blijft in grote mate afhankelijk van de mens. De zorg heeft behoefte aan toegankelijke en veilige oplossingen. Om een verbetering of innovatie te laten slagen is op het juiste moment een inclusieve dialoog nodig. Om het waarom achter gedrag en interacties te begrijpen. Om verbindingen te leggen. Om uiteindelijk vertrouwen in elkaar en de techniek te kunnen creëren. 

MEDTECH BEDRIJF "Al met al hoeft de weg naar CE niet saai te zijn met de methode van MEDD." | MEDTECH STARTUP "Vanaf een nulmeting en stakeholder-analyse heeft MEDD middels een procesmatig aanpak ons begeleid om ons product te realiseren." | GROOTHANDEL "De risk based ontwerpaanpak van MEDD geeft ons inzicht in zowel gebruikers-, product- als organisatierisico’s. Het FMEA format bundelt deze inzichten en is praktisch in gebruik; hier is MEDD goed in!” | UITVINDER "Het sprak mij vooral erg aan dat ook bij MEDD de gebruiker altijd centraal staat”. | MEDTECH STARTUP "Ook onze relaties, die tijdens dat proces met MEDD contact hadden, waren zeer lovend over de prettige samenwerking en de door MEDD geleverde bijdrage om de HOVA op de markt te brengen."

Haalbaarheid en prototypebouw

Usability test

Ontwerp & ontwikkeling

Haalbaarheid en prototypebouw
Feasibility, viability, desirability.

Aan de basis van een breed gedragen verbeteroplossing ligt begrip van de verschillende perspectieven van mensen en de context waarin zij handelen.

MEDD heeft als netwerkorganisatie een methode ontwikkelt die zorginstellingen, start-ups en MedTech bedrijven praktisch en doelgericht begeleidt in hun proces- of productinnovatietraject.

De kracht van onze aanpak is verbinden en samenwerken. Zorgprofessionals, patiënten en overige deskundigen worden op het juiste moment bij het verbetertraject betrokken. 

Afhankelijk van uw hulpvraag starten we met een rondetafelsessie of haalbaarheidsonderzoek. MEDD belicht in deze onafhankelijke analyse zowel de gebruikersbehoefte als de technische- en financiële- haalbaarheid van uw productidee of verbeteroplossing. Indien van toepassing wordt er een CE startdocument opgesteld.

Aan de hand van ons direct bruikbare inzichtrapport en werkend prototype kan u beter bepalen welke beslissingen genomen moeten worden met betrekking tot de uiteindelijke implementatie van uw dienst of (medisch) hulpmiddel. 

Laat u inspireren door onze praktijkcasus van een dynamisch ophangsysteem van beademingsslangen

Formatieve Usability test
Do the right things. Do things right.

Het is essentieel dat uw ontwerpen tijdig worden geëvalueerd, zodat het risico voor zowel u als de gebruiker wordt geminimaliseerd.

MEDD kan voor u gebruikstesten uitvoeren dan wel begeleiden. Uw testmodel of product wordt hierbij geverifieerd als onderdeel van het Usability engineering proces zoals gedefinieerd in EN 62366. Het doel van deze testen is de gebruikszekerheid en de veiligheid van de werking van uw beoogd product te testen.

Resultaten voortkomend uit de gebruikstest zullen leiden tot ontwerpaanpassingen en aan te pakken risico's. Tevens geven de resultaten inzicht in beslissingen die genomen moeten worden met betrekking tot de uiteindelijke marktintroductie.

Neem contact met ons op voor het inzien van een adviesrapport van een ‘Design Review’ of ‘Usability studie’.

Ontwerp & ontwikkeling
Van idee naar CE.

Door de multidisciplinaire samenstelling van ons team kan MEDD uw ideeën slim vertalen naar een gebruiksvriendelijke en veilige productoplossing.  

Het gehele traject van 'marktbehoefte tot productierijp ontwerp' wordt op input van en met de gebruikers doorlopen en uitgebreid getest. Hierbij worden tevens de te nemen stappen ten opzichte van CE markering in kaart gebracht en het technisch dossier als verplicht onderdeel opgeleverd. Ons ontwerp- en ontwikkelproces is compatibel met Human-centered Design methodes.

MEDD ideeformulier

Of bent u juist op zoek naar ideeën?
Of wilt u uw huidig (digitaal) product optimaliseren?

Dan kunt u ons inschakelen om gezamenlijk in een brainstorm- of focusgroupsetting nieuwe ideeën te bedenken die aansluiten op de visie van uw organisatie en behoefte van uw eindgebruikers.

Aan de hand van de (nieuw geformuleerde) visie, visualisaties en prototypes kan MEDD u adviseren en begeleiden in een aanvullend ontwikkeltraject.

Laat u inspireren door onze productoplossing met aantoonbare marktbehoefte: de KabelReel

Ons werk

Neem contact met ons op