Loading...

Teamgericht verbeteren.
Met elkaar leren en durven doen.

Net iets anders durven denken en doen. MEDD Academy verzorgt teamgerichte leertrajecten en trainingen op maat op het gebied van Design Thinking, Risico-management en Usability. Wij maken gebruik van creatieve workshoptechnieken en interactieve leerinstrumenten, waarbij praktijksituaties en best practices in de gezondheidszorg centraal staan.

GGZ-INSTELLING: "Als eindproduct van de trainingen beschikken wij over breed gedragen protocollen en procedures, die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk." | ZORGINSTELLING: "Het mooie is dat door middel van de instrumenten die MEDD gebruikt, deze aanpak heel goed aansluit bij onze medewerkers." | ONDERWIJSINSTELLING: “Het is MEDD gelukt om zelfs de meest technisch georiënteerde studenten in staat te stellen de gebruiker een duidelijke plaats te geven” | ZORGINSTELLING: "MEDD is altijd op zoek naar manieren om MET professionals op toegankelijke en motiverende manieren bij te dragen aan verbeteren en kwaliteitsbewustzijn." | ZORGINSTELLING: "De creatieve workshops die we met MEDD hebben georganiseerd, hebben ons geholpen om veiligheid en risico-denken te combineren met patiëntervaringen en dit op een visuele en toegankelijke manier over te brengen op onze medewerkers."

Design Thinking

Risico-management

Procesbegeleiding

Design Thinking
Een iteratief stapsgewijs verbeterproces, uitgaande van de behoefte van de mens.

Wij zien Design Thinking als een mindset, een proces en een set van methodes en tools die onze klanten in de gezondheidszorg helpen om nieuwe oplossingen te creëren. Met Design Thinking krijgt u beter inzicht in wat uw eindgebruiker of klant wil. 

Vanuit MEDD verzorgen wij Design Thinking workshops voor zorg- en onderwijsinstellingen, en MedTech bedrijven. Onze Design Thinking inspiratie-workshop is uitermate geschikt als onderdeel van een teambuilding sessie, thema-bijeenkomst of bij het bedenken van nieuwe oplossingen.

Patiëntenparticipatie

Hoe betrekt u bijvoorbeeld patiënten en overige stakeholders bij uw verbeterprojecten? Hoe kan Design Thinking u hierbij helpen?

We nemen u mee in de vraag achter de vraag, leren u op een praktische wijze uw eindgebruikers te begrijpen en geven u tools, handvatten en inzichten om deze behoeften van de gebruiker tijdens uw verbeterproces centraal te houden.

Laat u inspireren door onze Design Thinking-workshop voor geïntegreerde eerstelijnszorg (thema: leven met Parkinson)

Risico-management
Do it by Design!

Wij als procesdenkers en ontwerpers geloven dat door inzet van Design Thinking de zorg intuïtiever en veiliger kan worden. Daarom integreren wij risico-analyse met Human-centered Design methodes. De instrumenten die wij inzetten tijdens coachingstrajecten en trainingen zijn hierdoor begrijpbaar en uitnodigend in gebruik.

De afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met diverse eindgebruikers en stakeholders veiligheidsrisico's in kaart gebracht, voor zowel zorginstellingen als fabrikanten van medische hulpmiddelen. Deze praktijkervaringen delen we graag met u in de vorm van workshops en trainingen.

In onze trainingen leren we u zowel veiligheidsrisico’s als successen uit de dagelijkse praktijk te koppelen aan de ‘reis van uw patiënt’. We nemen u mee in de achtergrond van Design Thinking, risico-management (ISO 31000 en ISO 14971), Safety I en II, en het barrière-denken. 

We gaan praktisch aan de slag met verschillende methodes (o.a. Patient Journey, FMEA/SAFER- en BowTie-methode) gebruikmakend van interactieve workshop materialen.

Laat u inspireren door onze risico-management & BowTie cursus in de zorg

Procesbegeleiding
Van behoefte naar implementatie.

De kracht van MEDD ligt in co-creatie, samenwerking, en inzet van Design Thinking. Onze onafhankelijke consultants inspireren en begeleiden uw organisatie vanuit deze visie.

Wij maken gebruik van bewezen methodes, intuïtieve tools en moderne leervormen die aansluiten bij de behoeften van uw organisatie en eindgebruikers.

Neem contact met ons op voor uw specifieke hulpvraag. 

Hulpvragen van onze klanten hebben betrekking op de expertisegebieden Design Thinking, Human-centered Design, Risk Management & Usability, PROMs-PREMs, Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 13485) en CE markering Medical Devices (MDR).

Laat u insipreren door onze gap-analysis ISO 13485 voor Dorel Juvenile

Ons werk

Neem contact met ons op