Loading...

Training & coaching.
Met elkaar leren van patiëntervaringen en veiligheidsrisico's.

MEDD Academy verzorgt trainingen en workshops op het gebied van procesdenken, Design Thinking en risico-management. Van training op locatie tot digitale leeromgeving. Van inspiratie-workshop tot meerdaagse cursus. Wij maken gebruik van creatieve trainings- en workshoptechnieken, waarbij praktijksituaties in de zorg centraal staan. Vraag ons naar de mogelijkheden voor een training op maat.

Design Thinking

Risico-management

Procesbegeleiding

Design Thinking
Een iteratief stapsgewijs verbeterproces, uitgaande van de behoefte van de mens.

Wij zien Design Thinking als een mindset, een proces en een set van methodes en tools die onze klanten in de gezondheidszorg helpen om nieuwe oplossingen te creëren. Met Design Thinking krijgt u beter inzicht in wat uw eindgebruiker of klant wil. 

Design Thinking is een manier van denken. Vanuit MEDD verzorgen wij workshops en trainingen Design Thinking voor zorgorganisaties, overheid- en onderwijsinstellingen.

Hoe betrekt u bijvoorbeeld uw medewerkers, patiënten en overige stakeholders bij uw verbeterprojecten? Hoe kan Design Thinking u hierbij helpen?

We nemen u mee in de vraag achter de vraag, leren u op een praktische wijze uw eindgebruikers te begrijpen en geven u tools en handvatten om deze behoeften van de gebruiker tijdens uw verbeterproces centraal te houden.

Risico-management
Proces- en risicogericht werken.

De afgelopen jaren heeft MEDD in samenwerking met diverse eindgebruikers en stakeholders veiligheidsrisico's in kaart gebracht, voor zowel zorginstellingen als fabrikanten van medische hulpmiddelen. Deze praktijkervaringen delen we graag met u in de vorm van workshops en trainingen.

Wij als procesdenkers en ontwerpers geloven dat door inzet van Design (Thinking) de zorg intuïtiever en veiliger wordt. Daarom integreren wij bewezen risico-analyse met User-centered Design (UCD) methodes. Onze tools zijn hierdoor begrijpbaar en uitnodigend in gebruik.

In onze trainingen leren we u risico’s te koppelen aan de ‘reis van uw patiënt’. We nemen u mee in de achtergrond van risico-management (ISO 31000 en ISO 14971), het barrière-denken en het procesgericht werken.

We gaan praktisch aan de slag met verschillende methodes (o.a. Patient Journey, FMEA/SAFER- en BowTie-methode) gebruikmakend van interactieve workshop materialen en uw eigen ingebrachte casus. Zijstapjes worden, naar behoefte, gemaakt naar Human Factors, het Convenant Medische Technologie, MDR, informatiebeveiliging en risicogericht auditen.

Procesbegeleiding
Van behoefte naar implementatie.

De kracht van MEDD ligt in co-creatie, samenwerking, en inzet van Design Thinking. Onze onafhankelijke consultants inspireren en begeleiden uw organisatie vanuit deze visie met als doel dat u waardegedreven zorg kunt leveren. Wij maken gebruik van bewezen methodes, intuïtieve tools en moderne leervormen die aansluiten bij de behoeften van uw organisatie en eindgebruikers.

Neem contact met ons op voor uw specifieke hulpvraag. Hulpvragen van onze klanten hebben betrekking op de volgende expertisegebieden:

  • Design Thinking
  • Human-centered Design
  • Risk Management & Usability
  • Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 13485)
  • CE markering Medical Devices (MDD/MDR)

Ons werk

Neem contact met ons op