Loading...

Klantervaringen

Jasper Jonges en Kars Valkering
PATCHR, uitvinders en eigenaren

Vanuit de wens om een praktisch medisch hulpmiddel te ontwerpen hebben wij de hulp ingeroepen van MEDD. Het bleek dat er veel meer bij komt kijken dan wij ooit hadden kunnen vermoeden en de hulp van MEDD is hierin zeer waardevol gebleken. Kitty ter Borg heeft ons hierbij op een betrokken, energieke wijze door het proces geleid. Niet alleen door onderzoek binnen MEDD zelf maar ook in de praktijk. 

Het onderzoek op de werkvloer waarin onze ideeën werden getoetst bleek zeer bruikbaar en leverde waardevolle informatie op. 

Samen met haar teamleden en brede netwerk van deskundigen is er ondanks alle beperkingen als gevolg van de Covid pandemie een gedegen marktonderzoek gedaan en is een fraai prototype ontworpen.

Clarie Maat
HagaZiekenhuis, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid

We waren op zoek naar een speelse en toegankelijke manier om de dialoog aan te gaan over risicomanagement, patiëntervaring en de invloed van cultuur en gedrag daarop. Het bordspel dat we samen met MEDD hebben ontwikkeld heeft ons geholpen om zorgprofessionals bij deze zaken te betrekken. 

Het spel maakte praten en denken over patiëntveiligheid leuk en motiveerde de spelers om het in de dagelijkse praktijk te integreren!

Jacqueline de Vos
Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) - Adviseur kwaliteit, veiligheid & innovatie – KV&I

We hebben gezamenlijk met MEDD een risico-analyse gemaakt binnen ons ziekenhuis op een technisch proces.

"Het mooie is dat door middel van de instrumenten die MEDD gebruikt, deze aanpak heel goed aansluit bij onze medewerkers." 

Verbeteren doe je samen met de medewerkers. Zij hebben kennis van de processen binnen het werk op de werkvloer, maar ook binnen de risico's. 

En juist de creatieve aspecten die MEDD hierbij gebruiken sluiten daarbij heel goed aan, zodat wij ook gericht kunnen verbeteren en onze zorg ook heel veilig kunnen maken. 

Bekijk hier onze bedrijfsfilm waarin Jacqueline de Vos de kracht van ons verwoord terwijl u MEDD in actie ziet.

Stina Duyverman-Slagter
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) - Adviseur Kwaliteit en Veiligheid / Klachtenfunctionaris

"MEDD is altijd op zoek naar manieren om MET professionals op toegankelijke en motiverende manieren bij te dragen aan verbeteren en kwaliteitsbewustzijn."

Antoinette van Antwerpen
Enablon, Channel Partner Manager

"De trainingskaart biedt een praktische meerwaarde aan ons bestand van meer dan 200 Nederlandse klanten."

Enablon assisteert wereldwijd bedrijven om hun operaties en bedrijfsprocessen te verbeteren, mede door het visueel communiceren van zowel operationele als bedrijfsrisico’s met behulp van de BowTieXP software. Onze software tools worden tevens ingezet om te leren van incidenten en actief relevante beheersmaatregelen te monitoren.

 

Wij worden hierbij ondersteund door consultancy partners; MEDD is een van onze gewaardeerde value-added partners in Nederland. MEDD heeft in samenwerking met Enablon de Nederlandse trainingskaart ontwikkeld die ingezet wordt tijdens het geven van workshops en trainingen, maar zeker ook kan dienen als hulpmiddel bij het bouwen en reviseren van Bowtie diagrammen.

Wouter Jordens
Vechtverband, Fysiotherapeut

MEDD heeft ons geholpen bij het in kaart brengen van de wensen en behoeften van patiënten met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers. Voor ons als zorgprofessionals is het soms moeilijk onze eigen visie en overtuigingen los te laten en volledig te denken vanuit het perspectief van de patiënt. MEDD heeft ons hierbij op een verfrissende en heldere manier in weten mee te nemen. Dagboekjes en diepte-interviews gaven ons de informatie of onze eigen hypotheses wel klopten.

"Naast een inhoudelijk sterk onderzoek vond ik het erg prettig dat het procesmatig denken gevisualiseerd werd op allerlei nieuwe manieren. Dit gaf nieuwe inzichten.”

Ted van Scheppingen
Tilcentrum, Directeur

PvE, FMEA, PMS zijn allemaal begrippen die langskomen op weg naar een CE verklaring. In samenwerking met MEDD zijn wij een traject gestart om meer duidelijkheid, begrip en inhoudelijke kennis te vergaren over het proces van idee naar CE, wat uiteindelijk moet leiden tot een Conformite Europienne (CE) verklaring

Een belangrijk onderdeel van het traject is het Risico Management. In de opzet van MEDD was dit een leuk en interactief onderwerp dat met behulp van Risk Coins "gespeeld” werd. Diverse groepjes zetten in op risico en waarschijnlijkheid en moeten uiteindelijk overeenstemming bereiken over de belangrijkheid van deze onderwerpen.

"Al met al hoeft de weg naar CE niet saai te zijn met de methode van MEDD."

 

Ewoud Kooijman
QRS Critical Care, Productmanager

QRS is een groothandel in medische hulpmiddelen. Wij hebben tevens een pro-actieve rol bij het ontwikkelen van nieuwe (medische) hulpmiddelen. MEDD heeft ons meerdere malen begeleid gedurende dit productinnovatieproces. Meest recente ontwikkelproject is de Hose Lift (HoLi), een dynamisch ophangsysteem voor beademingsslangen in critical care omgevingen. MEDD verzorgde het haalbaarheidsonderzoek inclusief gebruikstesten, PvE, FMEA en het CE startdossier.

"De risk based ontwerpaanpak van MEDD geeft ons inzicht in zowel gebruikers-, product- als organisatierisico’s. Het FMEA format bundelt deze inzichten en is praktisch in gebruik; hier is MEDD goed in!”

Met een aangetoonde marktbehoefte in een vroeg stadium van een ontwikkeltraject kunnen wij de business case verder uitwerken, de juiste partners selecteren en het door gebruikers gedragen prototype verder doorontwikkelen. De procesgerichte aanpak en einddocumenten sluiten tevens mooi aan op de nieuwe MDR in het verschiet.

 

Nienke Nijhof
Vilans, Senior medewerker Innovatie en Onderzoek eHealth

"MEDD heeft ons uitermate zorgvuldig ondersteunt bij het doen van gebruiksgericht onderzoek op het gebied van eHealth”.

Binnen Vilans voeren we in samenwerking met het ministerie VWS onderzoek uit op het gebied van verschillende eHealth projecten. Voor enkelen van deze onderzoeken, zowel in de verpleeghuissetting als in de eerste lijn, heeft MEDD ons ondersteunt bij daadwerkelijke afname van interviews, enquêtes en uitzoekwerk. Dit alles gebeurde op een zeer gedegen wijze.

Maar hetgeen ons het meest positief verraste was de daadwerkelijke oplevering van het eindverslag, ontzettend innovatief, bruikbaar en visueel goed opgezet! We wilden graag af van lange saaie eindverslagen en dat is dankzij MEDD gelukt.

Piet Moerkerken
Yulius, Teamleider Arbo, Facilitaire Veiligheid en Milieu

Als stafafdeling zijn wij o.a. verantwoordelijk voor het maken van het veiligheidsbeleid van onze organisatie. Wij zijn van mening dat het bijdraagt aan de draagkracht, als medewerkers uit het primaire proces zelf mee kunnen en mogen denken in de te nemen maatregelen om risico’s in het werk te verminderen of te elimineren!

"De methode die MEDD en AAS in samenwerking hiervoor aanbieden is heel praktisch en biedt de medewerkers dermate prikkels en uitdagingen dat naast draagkracht ook nog eens een enorme bijdrage wordt geleverd aan het risicobewustzijn.”

Als eindproduct van de trainingen beschikken wij over breed gedragen protocollen en procedures, die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Ditta van den Berg
HagaZiekenhuis, Adviseur Kwaliteit & Veiligheid

Uitleggen wat ons kwaliteits- en veiligheids-managementsysteem inhoudt binnen het ziekenhuis was altijd een lastige klus voor ons als stafafdeling. Het was een abstract begrip en sprak de medewerkers op de werkvloer niet aan. Als stafafdeling hebben we pogingen gedaan om dit minder abstract te maken, maar we slaagden er niet goed om er een duidelijk en aansprekend verhaal ervan te maken. Samen met MEDD zijn wij aan de slag gegaan om een visualisatie van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem te maken. En dat is gelukt!

"MEDD gaat op zoek naar de kernvraag en het antwoord op ons probleem. Hierdoor is er een design ontwikkeld dat ons verder helpt dan we hadden durven dromen. Wij hebben een visualisatie gekregen welke uitnodigt tot een gesprek.”

Zowel de medisch specialisten als de verpleegkundigen snappen het verhaal en worden er enthousiast van. Ook collega’s uit andere ziekenhuizen hebben interesse in ons model! Voor ons het bewijs dat wij erin zijn geslaagd om een compleet verhaal te maken in één tekening.

Frans Tillema
HAN-Automotive Research, Lector Intelligente Mobiliteit

“Het is MEDD gelukt om zelfs de meest technisch georiënteerde studenten in staat te stellen de gebruiker een duidelijke plaats te geven”

HAN-Automotive Research is verantwoordelijk voor een technische master op het gebied van automotive engineering. In deze opleiding wordt sterk gefocust op de technische aspecten van het ontwikkelen van auto’s, terwijl we tegelijkertijd zien dat de digitalisering van de auto leidt tot veel meer voertuig-mens interacties. Dat leidt tot de vraag, hoe we studenten kunnen leren om niet alleen de techniek, maar ook de gebruiker van de auto centraal te stellen bij het ontwerpproces van die digitale systemen.

MEDD heeft ons op een creatieve wijze ondersteund om studenten te helpen in het nadenken over het gebruik van systemen in de auto. We zijn heel tevreden over het resultaat, omdat we gezien hebben dat het MEDD in een reeks colleges is gelukt om zelfs de meest technisch georiënteerde studenten in staat te stellen de gebruiker een duidelijke plaats te geven in ontwerpen van nieuwe systemen in de auto.

Ed Heijboer
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Technisch beheer personeel

"Wat ik wel heel mooi vond aan de BOWTIE is dat de zorg en de techniek vloeiend in elkaar overlopen."

Bij de meeste Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI’s) die er gemaakt worden kijkt de techneut alleen maar naar de techniek en de zorg zal hem spreekwoordelijk een "zorg” zijn. Wat mij hier opviel was dat de zorg ook van de techniek leerde en meer begrip kreeg hiervoor.

De samenwerking was hierdoor zeer prettig en zo hebben we allemaal geleerd dat zorg en techniek niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Rien Blom
Hova, Uitvinder en eigenaar

Via een belangstellende die kennis maakte met onze HOVA (HOVA betekent HOud VAst en is een hulpmiddel voor mensen die een functiestoornis hebben aan een hand en/of arm) zijn wij in contact gekomen met MEDD.

"Ook onze relaties, die tijdens dat proces met MEDD contact hadden, waren zeer lovend over de prettige samenwerking en de door MEDD geleverde bijdrage om de HOVA op de markt te brengen."

In dit bedrijf beschikt men over kennis en ervaring om een hulpmiddel dat nog in een vroegtijdig stadium van ontwikkeling en introductie verkeert, op een zakelijke en prettige wijze zodanig te begeleiden en te presenteren dat de nodige stappen met succes kunnen worden gezet om het hulpmiddel markt- en productie-gereed te maken.

Josje van Beusekom
Mokkop, Eigenaar en User-centered Designer

"Het sprak mij vooral erg aan dat ook bij MEDD de gebruiker altijd centraal staat”.

Het concept Mokkop werd met open armen ontvangen in allerlei ziekenhuizen, maar de stap van concept naar product bleek toch een stuk lastiger dan gedacht. Gelukkig heeft MEDD mij met hun expertise ondersteund in het verkennen van de markt en het optimaliseren van het product.

Paul van Scheppingen
Tilcentrum, Directeur

"MEDD schept duidelijkheid en draagvlak bij prospectieve risicoanalyse van het gebruik rondom de tillift bij het MST Enschede”.

Werken in de zorg is fysiek zwaar en belastend werk, dat zorgt voor uitval door klachten aan het 'lijf' van de verzorgende. Daarnaast zijn er tal van factoren die een veiligheidsrisico vormen.

MEDD heeft voor ons inzichten verkregen tijdens de user-test van de patiënten lift, incidentregistraties en rondgang, die dienden als input voor de BowTie analyse. Na de evaluatiefase volgde er een advies, hoe het gebruik van de tilliften op een doelmatige, efficiënte en vooral veilige manier gewaarborgd wordt.Vanuit het risicomanagement wordt er zorg voor gedragen dat het geborgd wordt in de organisatie door o.a. verankering in de aanwezige managementsystemen VMS en NIAZ.

De geïnventariseerde (mogelijke) ongewenste gebeurtenissen zijn opgenomen in het risico-register. De betrokken multidisciplinaire werkgroep in het MST heeft de risico's nader geclassificeerd naar ernst en waarschijnlijkheid. Dit heeft geleid tot een advies om o.a. het TOP-EVENT 'onjuist of (bewust) geen gebruik van tillift' verdiepend te analyseren. De drie BowTie workshopsessies zijn uitgevoerd in oktober en november 2012. Het BowTie diagram heeft uiteindelijk de in kaart gebrachte barrières gekoppeld aan gewenste preventieve- en corrigerende verbetermaatregelen die als uiteindelijk doel hebben de aanwezige risico’s in het kader van het tillift gebruik tot een acceptabel niveau te reduceren.

Leo van der Hoek
IQ Medical Ventures, Managing partner

IQ Medical Ventures ontwikkelt innovatieve medische producten die het leven van zowel de patiënt als de arts gebruiker aangenamer maken. In het kader van deze ontwikkelingen worden uiteraard risico analyses uitgevoerd. Samen met MEDD hebben wij een risico analyse voor de ExEm Foam Kit uitgevoerd.

"Naast de gebruikelijke elementen van een risico analyse hebben wij op voorspraak van en samen met MEDD meerdere workshop sessies met eindgebruikers gehouden, waarbij de voordelen en nadelen van het gebruik van de ExEm Foam Kit en de gehele procedure zorgvuldig in kaart zijn gebracht.”.

Ook hebben wij met MEDD toeleveranciers van onderdelen van het behandelingspakket ge-audit. Deze uitgebreide risico analyse heeft er ook in geresulteerd dat alle veiligheidsaspecten met betrekking tot de ExEm gel en ExEm foam door één van de uitvinders artsen en een aan MEDD verbonden apotheker nader zijn bestudeerd hetgeen geresulteerd heeft in een wetenschappelijk artikel dat in een gezaghebbend tijdschrift is gepubliceerd.

Jelmer Scheltes
Nichemed, Co-founder

Met onze ervaring als eindgebruikers aangevuld met de ervaring vanuit sales was er bij ons een idee ontstaan. Onze wens was om een product in nauwe samenspraak met de eindgebruiker te ontwikkelen zodat de markt-acceptatie groot zou zijn en de markt het gevoel had dat er iets is toegevoegd waar ze op zaten te wachten. Na eigen verificatie bij diverse partijen (Medische Techniek, Eindgebruikers etc.) zijn we met dit idee naar MEDD gegaan.

"Vanaf een nulmeting en stakeholder-analyse heeft MEDD middels een procesmatig aanpak ons begeleid om ons product te realiseren."

Er komt immers erg veel kijken bij het realiseren van een eindproduct: CE-markering, kwaliteitsmanagement, etc. Ook hier heeft MEDD de nodige ervaring mee en door het zorgvuldig opbouwen van een dossier kunnen we eenvoudig verder bouwen aan ons benodigde kwaliteitsmanagementsysteem.

Middels milestones als haalbaarheidsstudies, brainstorm sessies met eindgebruikers, risicoanalyses, verificatietesten en vormstudies, zijn we tot een fantastisch eindproduct gekomen. Daarbij was er een goede onafhankelijke begeleiding van een passende partner om uiteindelijk te kunnen produceren. De input kon de eindgebruiker middels objectieve observatie en risico analyses en middels feedback gesprekken geven.

Een mooi voorbeeld is de cognitieve psychologische enquête die is opgesteld om uit te kunnen vinden hoe men "werkelijk” werkt en of ons eind product werkelijk een toegevoegde waarde brengt. Hiermee kregen we een waardevolle sales tool in handen die door de eindgebruiker zelf is aangedragen.

Margreet van Dorp
Sensiform, Managing Director

"Het tevredenheidsonderzoek heeft mij goed geholpen omdat ik bij diverse bezoeken aan ziekenhuizen kan aantonen dat ik een serieus product heb."

Omdat ik veel positieve reacties van klanten heb gehad die mijn product hebben gebruikt is het ook een nuttig marketing tool om te gebruiken naar nieuwe klanten.

Tijdens een stage van een student is dit tevredenheidsonderzoek ook gebruikt in haar scriptie en heeft ook bewezen dat hiermee Sensiform goed op de kaart is gezet. De professionele stijl van de vragen en de mooie layout bewijst dat het een goed product is om dit te blijven gebruiken.

Ons werk

Neem contact met ons op