Loading...

Carian van der Sman
Verandering

We staan midden in de samenleving die steeds meer zelf- en samenredzaam wordt. Mooie producten en goed ontworpen processen helpen bij de gedrags- en mentaliteitsverandering die gaande is. MEDD brengt in kaart wat het patiënten- en zorgprofessionalsperspectief is op een verandering en zet kennis over gedragsverandering in om tot producten en processen te komen waar draagvlak voor is.

"We maken het verschil met inzicht in de omstandigheden waaronder mensen reeds in staat zijn problemen op te lossen"

MSc Carian van der Sman | carean.nl

Terug
Volgende

Neem contact met ons op