A A A
Productontwerp

Productontwerp

Design voor intuïtieve en veilige hulpmiddelen

De zorg heeft behoefte aan intuïtieve en veilige hulpmiddelen. MEDD wil middels analyse en ontwerp hier een bijdrage aan leveren. Onze werkwijze is compatibel met User-centered Design (UCD) methodes.

Haalbaarheidsonderzoek >>
Nulmeting naar technische- en economische- haalbaarheid van uw nieuwe vinding.

Usability studies >>
Design review, formative en summative usability studies.

Design & Development >>
Gebruikersgericht productontwerp van (medische) hulpmiddelen: 'van marktbehoefte tot productierijp ontwerp'.


Hieronder is ons productinnovatieproces lineair schematisch weergegeven.Ga terug naar het diensten overzicht «