A A A
Prospectieve risico-analyse

Prospectieve risico-analyse

Waar fouten mogelijk zijn, worden fouten gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld complexe medische producten niet- intuĆÆtief in gebruik zijn, zal de veiligheid en doelmatigheid van het product in gevaar komen. In toenemende mate wordt vereist dat zorginstellingen en fabrikanten van medische hulpmiddelen hun veiligheidsrisico's in kaart brengen en beheersen.

MEDD helpt enerzijds zorginstellingen bij het in kaart brengen van risico’s met als doel het vergroten van de patiĆ«nt- en medewerkersveiligheid. Anderzijds ondersteunen wij fabrikanten bij de uitvoer van risico-analyses en Post-market Surveillance (PMS) verplichtingen. Met onze prospectieve risico-inventarisatie van uw (reeds geĆÆmplementeerde) product en haar gebruiksomgeving wordt een relatie gelegd tussen uw proces- en productrisico's en krijgt u advies hoe u deze risico's in de toekomst kunt beheersen.

Wij richten ons op die multidisciplinaire werkwijzen, waar Design een meerwaarde heeft en patiĆ«nt en medewerker op het juiste moment van het analyseproces betrokken wordt. Onze werkwijze is onder andere compatible met de norm NEN-EN-ISO 14971 Risk management, het Usability engineering proces zoals gedefinieerd in EN 62366 en de NTA 8009:2011.

Meest gebruikte (zorg-)methodieken binnen MEDD zijn: PRI, FMEA, SAFER en BowTie. 

Praktijkcasus PRI tillift MST >> Ga terug naar het Procesontwerp en PatiĆ«ntveiligheid overzicht «